Pere Claver fou canonitzat el 1888. Poc abans es va enderrocar la casa pairal dels Claver per fer una capella dedicada al sant. Era la típica capella d’aquells anys. Poc a poc, els jesuïtes anaven obtenint també les cases del voltant i es va fer una zona ajardinada. Per donar més capacitat a la capella, el 1973, es va enderrocar l’àbsis i el mur de l’esquerra i guanyar aquests espais. L’altar, una roda de molí, es va situar a l’encreuament, mantenint tota l’alçada que tenia la nau de la primera capella.